Charakterystyka i zakres użytkowania

Szybkozłączki z demontażem tekalanu

Szybkozłączka SIRIT-RTC została zaprojektowana do stosowania z przewodami poliamidowymi 11/12 (Rilsan), 10/12 oraz z poliestru elastomerycznego (Hytrel). W odpowiedzi na oczekiwania rynku, TOSI – SIRIT postanowił uzupełnić złączkę o możliwość wyciągnięcia przewodu już po jego osadzeniu, dzięki zastosowaniu narzędzia RTC TOOL (karta RTC TOOL).

Tolerancja i parametry przewodów muszą ściśle odpowiadać wartościom, przewidzianym w normach: DIN 74324, DIN 73378, ISO 7628 oraz SAE J844. Zastosowanie innych rodzajów przewodów jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody TOSI F.lli S.r.l.
Złączki SIRIT-RTC wykonane są głównie z następujących materiałów: EN 12164 CW614 N (CuZn39Pb3), EN 12165 CW617 N (CuZn40Pb2), PA 66 GF30, PA 6.10 GF30, EPDM, NBR.

Przewidziany zakres temperatur użytkowania zawiera się pomiędzy +100°C a -40°C, a maksymalne ciśnienie użytkowania wynosi 15 bar. Szczelność złączek w odniesieniu do części z gwintem odpowiada wartościom przewidzianym przez normy ISO 6149 oraz DIN 3852.
Złączka została przewidziana do użytkowania dla powietrza, użycie płynów/innych gazów jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody TOSI F.lli S.r.l.

Szybkozłączki SIRIT mogą być stosowane w przedziale temperatur +100°C/ -40°C. Ich szczelność w takich warunkach jest gwarantowana dzięki specjalnym mieszankom używanym w uszczelkach O-Ring.

Przykręcić złączkę do wejścia żeńskiego. W celu wykonania prawidłowego montażu dla każdej złączki należy ściśle stosować się do wartości momentów dokręcania wskazanych w tabeli nr 1.

Osadzić przewód w złączce. Aby ułatwić wprowadzenie przewodu przekręcić delikatnie przewód. Siła potrzebna do wprowadzenia przewodu wskazana jest w tabeli nr 3.

Osadzić przewód w złączce. Aby ułatwić wprowadzenie przewodu przekręcić delikatnie przewód. Siła potrzebna do wprowadzenia przewodu wskazana jest w tabeli nr 3.

Przewód jest prawidłowo osadzony wyłącznie wtedy, gdy dotarł do końca złączki. W przypadku przewodów karbowanych, po osadzeniu należy upewnić się, że karb styka się ze złączką. Następnie pociągnąć przewód, aby upewnić się, że operacja zakończyła się sukcesem.

Odkręcić nakrętkę sześciokątną o około 360°.

Przykręcić adapter do gwintu żeńskiego aż do momentu, kiedy O-Ring dotrze do uszczelnienia.

Ustawić adapter w żądanej pozycji (maksymalny zasięg 360°, przy zachowaniu kierunku dokręcania).

Zablokować nakrętkę sześciokątną momentem przewidzianym w poniższej tabeli:

Ustawić RTC TOOL tak, aby SIDE B była zwrócona w kierunku upper-ring i zbliżyć dwa półpierścienie do przewodu

Ścisnąć bocznie RTC TOOL tak, aby dwa półpierścienie zacisnęły się wokół przewodu.

Wcisnąć mocno dwa półpierścienie w upper-ring i wyciągnąć przewód.

Opowiedz nam o swoich potrzebach,
a my zapewnimy rozwiązania.

Napisz do nas